Komunikat
  • Letni Festiwal w Kolegiacie ma już 10 lat. Wolborskie Centrum Kultury zaprasza, zobacz program festiwalu.  ∗

Turystyka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Wolbórz jest jedną z gmin nadpilicznych. W jej obrębie znajduje się 11 kilometrów linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego.
Obszar gminy rozcięty jest wąskimi dolinami rzek: Wolbórki (płynącej z północnego zachodu na zachód) i Moszczanki (płynącej równoleżnikowo z zachodu na wschód środkiem zachodniej części gminy).
Południowo-wschodnia zalesiona część gminy znajduje się na terenie Piliczańsko - Radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu.
Pod względem geograficznym teren gminy leży na Równinie Piotrkowskiej, będącej fragmentem Wzniesień Południowomazowieckich w pasie Nizin Środkowopolskich (wg regionalizacji Polski J.Kondrackiego).
Administracyjnie - gmina Wolbórz zajmuje 2,4% obszaru w północno - wschodniej części byłego województwa piotrkowskiego.