Komunikat
  • 26 marca  przerwy w dostawie energii elektrycznej w Goleszach Dużych i Małych oraz Parcela.  ∗
  • 15 marca upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  ∗
  • Trwają zapisy do przedszkola i żłobka. Szczegóły w aktualnościach.  ∗

Turystyka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

Wolbórz jest jedną z gmin nadpilicznych. W jej obrębie znajduje się 11 kilometrów linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego.
Obszar gminy rozcięty jest wąskimi dolinami rzek: Wolbórki (płynącej z północnego zachodu na zachód) i Moszczanki (płynącej równoleżnikowo z zachodu na wschód środkiem zachodniej części gminy).

Południowo-wschodnia zalesiona część gminy znajduje się na terenie piliczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu.

Pod względem geograficznym teren gminy leży na Równinie Piotrkowskiej, będącej fragmentem Wzniesień Południowomazowieckich w pasie Nizin Środkowopolskich (wg regionalizacji Polski J.Kondrackiego).
Administracyjnie - gmina Wolbórz zajmuje 2,4% obszaru w północno - wschodniej części byłego województwa piotrkowskiego.