Komunikat
  • Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku dostępny w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI   ∗
  • UWAGA - przerwy w dostawie prądu w gminie Wolbórz 15, 20 i 21 grudnia. Szczegóły w aktualnościach.   ∗
  • Zgłoś się na ławnika sądowego, szczegóły w aktualnościach.  ∗

Zwrot podatku akcyzowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć wniosek do Burmistrza Wolborza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
 
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wolborza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

       
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Wolborzu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek do pobrania poniżej. 


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu, w pokoju nr 9 lub pod nr telefonu: (44) 616-42-41 wew. 25

Załączniki artykułu