Komunikat
  • 26 marca  przerwy w dostawie energii elektrycznej w Goleszach Dużych i Małych oraz Parcela.  ∗
  • 15 marca upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  ∗
  • Trwają zapisy do przedszkola i żłobka. Szczegóły w aktualnościach.  ∗

Gospodarka odpadami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Gminie Wolbórz odpady komunalne będą odbierane przez firmę EKO-REGION z Bełchatowa. Firma dostarcza bezpłatnie pojemniki na odpady.  W związku ze zmianą firmy pojawił się także nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz ulotka informująca o sposobie segregacji (do pobrania poniżej). 

Informujemy również, że w dalszym ciągu w Gminie Wolbórz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej. Nadwyżki odpadów komunalnych należy odstawiać indywidualnie w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-17:30.

Firma EKO-REGION będzie odbierała odpady komunalne (segregowane i nie segregowane) wyłącznie w pojemnikach, wyjątkiem będzie tylko papier, który będzie można wystawiać w workach. Właściciele działek rekreacyjnych w Gminie Wolbórz proszeni są o skontaktowanie się z sołtysem swojego sołectwa w sprawie odebrania pojemników.

W pojemniku brązowym z napisem „BIO” oddajemy:

•    w miesiącach kwiecień – październik (okres letni) odpady biodegradowalne,
•    w miesiącach listopad – marzec (okres zimowy) popiół. 

Odpady biodegradowalne powstające w gospodarstwie domowym w okresie zimowym należy wrzucać do odpadów komunalnych (zmieszanych), można je również kompostować. Popiół wyprodukowany w okresie letnim należy we własnym zakresie oddać do PSZOK.  


Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 25 lub u Sołtysów. Poniżej w załacznikach do pobrania:

1. Zasady segregacji odpadów w roku 2018

2. Kalendarze odbioru odpadów w roku 2018

Proszę zwrócić uwagę na nazwy ulic, z których zbierane będą odpady w poszczególnych sołectwach. 


 

UWAGA Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
 

Dotyczy: Dębsko, Golesze Duże, Golesze Małe, Golesze Parcela, Modrzewek Lubiaszów, Żarnowica Duża, Żarnowica Mała.
Informujemy, że firma EKO-REGION w styczniu 2018 roku zmienia termin odbioru odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów komunalnych (zmieszanych) odbędzie się 13 stycznia 2018 roku, a nie 3 stycznia 2018 roku, jak wpisano w harmonogram. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.


Wniosek o dopłatę  należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju nr 9, w dniu dokonywania płatności. Ważne jest, by posiadać przy sobie wszystkie ważne karty członków dużej rodziny do okazania pracownikowi ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Uwaga! Wniosek o dopłatę należy składać przy każdej racie płatności, dotrzymując terminowości wpłat.  Po przekroczeniu terminu wnioski nie będą uwzględniane. Wniosek Karta Dużej Rodziny do pobrania poniżej. 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE:    

Deklaracja OK1 (do pobrania poniżej) – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • I   kwartał – do dnia 31 marca
  • II  kwartał – do dnia 30 czerwca
  • III kwartał – do dnia 30 września
  • IV kwartał – do dnia 29 grudnia

Deklaracja OK2 (do pobrania poniżej – nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • I  rata – do dnia 30 czerwca 
  • II rata – do dnia 29 grudnia

Załączniki artykułu

Regulamin PSZOK Pobrań: 736
Karta dużej rodziny Pobrań: 289