Komunikat
  • Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku dostępny w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI   ∗
  • UWAGA - przerwy w dostawie prądu w gminie Wolbórz 15, 20 i 21 grudnia. Szczegóły w aktualnościach.   ∗
  • Zgłoś się na ławnika sądowego, szczegóły w aktualnościach.  ∗

Inwestycje odorowe STOP

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
17-03-2017
Radni Rady Miejskiej w Wolborzu podjęli dziś uchwałę, która ma ustrzec w przyszłości mieszkańców Wolborza przed inwestycjami uciążliwymi, które emitują odory. 
zdjęcie
Podczas sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali opinii w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, który ma w przyszłości wyeliminować planowaną realizację inwestycji uciążliwych dla mieszkańców w pobliżu ich domostw.
Następnie jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Wolborza obejmującego fragment terenu miasta Wolborza położonego w rejonie ul. Reymonta oraz fragment terenu sołectwa Młynary.

Procedura ta spowoduje w konsekwencji zatrzymanie planowanych i realizowanych w przyszłości inwestycji uciązliwych dla mieszkańców Wolborza. 

Ponadto w trakcie sesji Rady Miejskiej Radni podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz.
Radni przyjęli też uchwałę w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz. 

 
← powrót