Komunikat
  • 26 marca  przerwy w dostawie energii elektrycznej w Goleszach Dużych i Małych oraz Parcela.  ∗
  • 15 marca upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  ∗
  • Trwają zapisy do przedszkola i żłobka. Szczegóły w aktualnościach.  ∗

Dotacje na ograniczanie emisji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
10-02-2017
Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi ma pieniądze na dotacje dla mieszkańców gminy, którzy chcą wymienić stary piec, ocieplić budynek lub wykonać instalacje kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. 
zdjęcie
Fundusz uruchomił program priorytetowy dla osób fizycznych polegający na udzielaniu dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018. 

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioski przyjmowane są do 30 września 2017 r. 
Pula środków do wykorzystania na wymienione zadania wynosi 5 mln zł. 

Szczegóły znaleźć można na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod hasłem:

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2017 - tutaj link  

Załączniki artykułu

Program_OZE 2017 Pobrań: 242
← powrót