Komunikat
  • 26 marca  przerwy w dostawie energii elektrycznej w Goleszach Dużych i Małych oraz Parcela.  ∗
  • 15 marca upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  ∗
  • Trwają zapisy do przedszkola i żłobka. Szczegóły w aktualnościach.  ∗

Budujemy mieszkania socjalne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
20-04-2017
Wygraliśmy konkurs na budowę mieszkań socjalnych dla potrzebujących mieszkańców gminy. Kolejny sukces zespołu pracowników Burmistrza Andrzeja Jarosa. Mamy 0,9 mln zł dotacji. 
zdjęcie
11 mieszkań socjalnych powstanie po przebudowie zdegradowanego budynku gospodarczego na terenie dawnego PGR-u w Bogusławicach w gminie Wolbórz. Dziś w Łodzi w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros podpisał umowe dotacji na realizację projektu. W październiku ubiegłego roku Burmistrz Wolborza zaprosił Radnych Rady Miejskiej na teren planowanej inwestycji. Dziś już wiemy, że budujemy mieszkania i mamy na ten cel zewnętrzne środki finansowe. 

Mieszkania wyposażone będą we własny węzeł sanitarny (natrysk, WC, umywalka), pokoje wyposażone zostaną również w aneks kuchenny i meble stanowiące niezbędne wyposażenie. Obiekt oferować będzie dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno - sanitarne. Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Cały teren będzie ogrodzony. Znajdzie się na nim także obiekt integracji mieszkańców w postaci zadaszonej altany. 

Celem bezpośrednim projektu jest usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury mieszkań socjalnych oraz realizację działań komplementarnych w zakresie ich wsparcia i aktywizacji zawodowej. 

Realizacja projektu pozwoli na całkowite zaspokojenie zapotrzebowania gminy w zakresie ilości miejsc w mieszkaniach socjalnych a także, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej przyczyni się do zmniejszenie ilości osób niesamodzielnych ekonomicznie, zwiększy oddziaływanie realizowanych przez Gminę Wolbórz działań komplementarnych co w konsekwencji wpłynie na ich większą efektywność.

Bezpośrednimi użytkownikami projektu będą rodziny objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Wolbórz, które wymagają umieszczenia w mieszkaniach socjalnych. W wyniku realizacji projektu zwiększy się ilość mieszkań socjalnych w Gminie Wolbórz, pomocą w zakresie usamodzielnienie mieszkaniowego objętych zostanie 11 rodzin, 22 osoby w tym: 13 osób dorosłych, 9 dzieci, 4 osoby z niepełnosprawnościami. Prace budowlane zakończą się w 2018 r. 

Wartość projektu opiewa na 1,3 mln zł
Otrzymana dotacja wynosi 0,9 mln zł 


Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zdjęcia poglądowe, wizualizacje, pokazują jak mogą wyglądać mieszkania socjalne, które zostaną zaprojektowane w Bogusławicach. 

← powrót