Komunikat
  • Zwrot podatku akcyzowego - wniosek do pobrania w zakładce POLECAMY lub BOM ∗

Dane teleadresowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Urząd Miejski
Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
NIP: 771-16-96-962   REGON: 000551869
Tel.  (44) 61-64-241, (44) 61-64-251
Fax: (44) 61-64-211
E-mail: poczta@wolborz.ugm.pl , sekretariat@wolborz.ugm.pl

Gmina Wolbórz
NIP: 771-26-57-616  REGON: 590647859

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek godz. 9:00 - 17:00, Wtorek - Piątek godz. 7:30 - 15:30

www: http://www.wolborz.eu   BIP: http://www.wolborz.4bip.pl     Nr rachunków bankowych - tutaj
 

Nr pokoju

Stanowisko / Referat

Telefon

A4 Burmistrz Wolborza (44) 61-64-241
D15 Zastępca Burmistrza Wolborza

(44) 61-64-241 wew. 37

A5 Sekretarz Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 23
B6 Skarbnik Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 27
5 Przewodniczący Rady Miejskiej
(dyżur - czwartek godz. 10-12)
(44) 61-64-241 wew. 20
A1 Urząd Stanu Cywilnego (44) 61-64-241 wew. 24
 
A3 Sekretariat tel. (44) 61-64-241 wew. 22
fax: (44) 61-64-241 wew. 40
B7
B8
Referat finansowo - księgowy (44) 61-64-241 wew. 26
(44) 61-64-241 wew. 38
 
B9 Odpady komunalne

Kasa urzędu

(44) 61-64-241 wew. 25
C19 Referat księgowy oświaty (44) 61-64-241 wew. 32
 
C20 Samodzielne stanowisko ds. organizacji oświaty (44) 61-64-241 wew. 33
 
C21 Należności podatkowe (44) 61-64-241 wew. 35
 
D17 Referat budownictwa

(44) 61-64-241 wew. 31

D14 Ochrona środowiska, drogownictwo, rolnictwo
i nieruchomości.

Ewidencja działalności gospodarczej
(44) 61-64-241 wew. 36
D11 Referat organizacyjny (meldunek, dowody osobiste) (44) 61-64-241 wew. 30
 
D11 Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i spraw obronnych
(44) 61-64-241 wew. 30
tel. kom. 665-777-190
D12 Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej (44) 61-64-241 wew. 29
 
D13 Samodzielne stanowisko ds. informatyki (44) 61-64-241 wew. 42
D12 Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy,
kultury, turystyki i sportu.
(44) 61-64-241 wew. 29
 
D16 Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych (44) 61-64-241 wew. 28
D16 Samodzielne stanowisko ds. funduszy pomocowych

(44) 61-64-241 wew. 28Wykaz telefonów komórkowych (dostępne w przypadku awarii telefonów stacjonarnych)
693 222 921 - Sekretariat
663 222 719 - Księgowość
609 222 853 - Podatki i oświata
609 222 758 - Referat budownictwa (ochrona środowiska, drogi, nieruchomości)
693 222 760 - Referat budownictwa (inwestycje, gosp. komunalna)