Komunikat
  • Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku dostępny w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI   ∗
  • UWAGA - przerwy w dostawie prądu w gminie Wolbórz 15, 20 i 21 grudnia. Szczegóły w aktualnościach.   ∗
  • Zgłoś się na ławnika sądowego, szczegóły w aktualnościach.  ∗

Dane teleadresowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Urząd Miejski
Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
NIP: 771-16-96-962   REGON: 000551869
Tel.  (44) 61-64-241, (44) 61-64-251
Fax: (44) 61-64-211
E-mail: poczta@wolborz.ugm.pl, sekretariat@wolborz.ugm.pl

Gmina Wolbórz
NIP: 771-26-57-616  REGON: 590647859

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek godz. 9:00 - 17:00, Wtorek - Piątek godz. 7:30 - 15:30

www: http://www.wolborz.eu   BIP: http://www.wolborz.4bip.pl     Nr rachunków bankowych - tutaj
 

Nr pokoju

Stanowisko / Referat

Telefon

2 Burmistrz Wolborza (44) 61-64-241
15 Zastępca Burmistrza Wolborza

(44) 61-64-241 wew. 37

3 Sekretarz Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 23
10 Skarbnik Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 27
11 Przewodniczący Rady Miejskiej
(dyżur - czwartek godz. 10-12)
(44) 61-64-241 wew. 20
6 Urząd Stanu Cywilnego (44) 61-64-241 wew. 24
1 Sekretariat tel. (44) 61-64-241 wew. 22
fax: (44) 61-64-241 wew. 40
4 Ewidencja ludności, dowody osobiste, kadry (44) 61-64-241 wew. 30
4 Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i sprawy obronne (44) 61-64-241 wew. 30
tel. kom. 665-777-190
5 Obsługa Rady Miejskiej (44) 61-64-241 wew. 29
5 Promocja gminy, kultury, turystyki i sportu (44) 61-64-241 wew. 29
7 Odpady komunalne
Kasa urzędu
(44) 61-64-241 wew. 25
8
9
Referat finansowo - księgowy (44) 61-64-241 wew. 38
(44) 61-64-241 wew. 26
12 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (44) 61-64-241 wew. 41
12 Ewidencja działalności gospodarczej (44) 61-64-241 wew. 41
13 Informatyk (44) 61-64-241 wew. 42
14 Ochrona środowiska, drogownictwo, rolnictwo
i nieruchomości
(44) 61-64-241 wew. 36
16 Zamówienia publiczne

(44) 61-64-241 wew. 28

16 Fundusze pomocowe (44) 61-64-241 wew. 28
17 Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(44) 61-64-241 wew. 31
17 Gospodarka komunalna i inwestycje

(44) 61-64-241 wew. 31

19 Należności podatkowe (44) 61-64-241 wew. 35
20 Referat księgowy oświaty (44) 61-64-241 wew. 33
21 Organizacja oświaty (44) 61-64-241 wew. 32Wykaz telefonów komórkowych (dostępne w przypadku awarii telefonów stacjonarnych)
693 222 921 - Sekretariat
663 222 719 - Księgowość
609 222 853 - Podatki i oświata
609 222 758 - Referat budownictwa (ochrona środowiska, drogi, nieruchomości)
693 222 760 - Referat budownictwa (inwestycje, gosp. komunalna)