Dziś jest r.

baner


Spotkanie podsumowujące i kończące II edycję projektu pt. „Moja szansa” Drukuj

Dnia 26 listopada 2009r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu spotkanie podsumowujące i kończące II edycję projektusystemowego pt. „Moja szansa” realizowanego  w 2009r.
W uroczystości wzięli udział:

  • uczestniczki projektu,
  • pracownicy GOPS związani z realizacją projektu,
  • oraz zaproszeni goście: Pan Tomasz Kołodziejczyk - psycholog prowadzący w GOPS szkolenia psychologiczne; Pani Maria Szyroka - doradca zawodowy prowadzący szkolenia z doradztwa zawodowego; Pan dyrektor Cezary Meckier  oraz wicedyrektor Pan Sławomir Przybył z Centrum Kształcenia Praktycznego  w Piotrkowie Tryb., gdzie odbywały się szkolenia z „Techniki komputerowej- obsługi komputera i urządzeń biurowych”. 

Podczas spotkania rozdane zostały uczestniczkom projektu certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie przez nich szkoleń, tj.:

  • certyfikat ukończenia szkolenia psychologicznego,
  • certyfikat ukończenia szkolenia z doradztwa zawodowego,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia z „Techniki komputerowej – obsługi komputera i urządzeń biurowych”,
  • certyfikat ukończenia szkolenia z gospodarki magazynowej z obsługą wózków widłowych,
  • zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Każda z uczestniczek, jak i zaproszeni goście dzielili  się swoimi spostrzeżeniami oraz wrażeniami, jakie towarzyszyły im podczas prowadzonych szkoleń.