Dziś jest r.

baner


DODATEK ENERGETYCZNY Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że od dnia 02 stycznia 2014r. można składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wprowadzonego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z 2013r. poz. 584, poz. 1238 ).

Wnioskodawcą o dodatek energetyczny może być osoba spełniająca łącznie poniższe przesłanki:

1. Musi mieć przyznany dodatek mieszkaniowy,
2. Jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

Stawki dodatku energetycznego podane przez Ministerstwo Gospodarki na okres 01.05.2015r. – 30.04.2016r. wynoszą:

gosp. domowe 1 osobowe – 11,09 zł na 1 m-c
gosp. domowe od 2-4 osób 15,40 zł na 1 m-c
gosp. domowe 5 i więcej osób – 18,48 zł na 1 m-c

 

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek, do którego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć aktualną, kompleksową umowę z zakładem energetycznym ( umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej ) lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z zakładem energetycznym oraz ostatnią fakturę VAT za energię elektryczną.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS w Wolborzu przy ul. Sportowej 7, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 44 6 164 474.

Wniosek do pobranie ( w formacie *.doc )

Wniosek do pobranie ( w formacie *.pdf )