POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 30 kwietnia 2013 r.  - pobierz tekst

Dokumenty:

Wniosek o organizację zajęć rewalidacyjnych

Oświadczenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

IPET