POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z  9 sierpnia 2017 r.  - pobierz tekst

Dokumenty:

Wniosek o organizację zajęć rewalidacyjnych

Oświadczenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

IPET