INFORMATYKA

PROGRAMOWANIE W ĆRODOWISKU BALTIE

Zadania do samodzielnego wykonania - POBIERZ (termin oddania - do 5 stycznia 2018)

 

PROGRAMOWANIE I TECHNIKI ALGORYTMICZNE

Praca domowa- pobierz

GIMP

     Lekcja 1:

Pobierz materia≥: drzewo, gonitwa, kwiat, sport, znak

     Lekcja 2:

świczenie 1

świczenie 2

Excel

     Arkusz kalkulacyjny

     Funkcje

     Wykresy

     Adresowanie

Scretch

      https://scratch.mit.edu/scratch2download/

 

 

MATERIA£ DO KONKURSU