INFORMATYKA

Algorytmika - Praca domowa

Zadania na ocenę dopuszczającą (nie wprowadzamy warunków)

1. Zbuduj algorytm obliczający sumę 4 dowolnych liczb.

2. Zbuduj algorytm obliczający długość boku kwadratu o polu P.

Zadania na ocenę dostateczną

1. Zbuduj algorytm obliczający średnią arytmetyczną 5 liczb.

2. Zbuduj algorytm obliczający wyrażenie: y=-b/a

Zadania na ocenę dobrą

1. Zbuduj algorytm, który oblicza sumę 15 kolejnych parzystych liczb całkowitych począwszy od 2 i wyświetla ją.

2. Ojciec ma syna, któremu daje przez 8 dni pieniądze w następujący sposób. Pierwszego dnia syn otrzymuje 3 złote, każdego następnego dnia otrzymuje dwa razy więcej niż w dniu poprzednim. Zbuduj algorytm wypisujący ile pieniędzy zaoszczędzi syn.

Zadania na ocenę bardzo dobrą

1. Zbuduj algorytm pobierający na wejściu liczbę całkowitą dodatnią mniejszą od 100 i sprawdza czy dana liczba jest dodatnia czy nie.

2. Zbuduj algorytm, który oblicza sumę parzystych i iloczyn nieparzystych elementów ciągu arytmetycznego: 13,14 ...40.

Zadania na ocenę celującą

1. Anna i Ada otrzymują od taty pieniądze przez 30 dni w następujący sposób:

    a. pierwsza otrzymuje pieniądze Ada i otrzymała od taty pierwszego dnia 10 złotych

    b. każdego dnia pieniądze może otrzymać tylko jedna dziewczynka

    c. dziewczynki otrzymują pieniądze na przemian

    d. wysokość otrzymywanych kwot wzrasta codziennie o 4%

Napisz algorytm który obliczy ile pieniędzy zaoszczędzi Anna i Ada?

 2. Zbuduj algorytm, który generuje 100 liczb całkowitych z przedziału <200;350>. Algorytm ma obliczać, ile wygenerowano liczb większych od 300.

 

Elementy składowe strony www:

 1. strona główna (Index) + 3 podstrony (dowolne nazewnictwo)

 2. tło strony

 3. formatowanie tekstu

 4. kreska pozioma

 5. lista numerowana lub wypunktowana

 6. wstawianie obrazów

 7. hiperłącza

 8. tabela

 9. galeria fotografii (ramki pływające)

 10. ankieta

 11. podkład dźwiękowy

 12. pliki wideo

 13. estetyka i czytelność strony

 14. zgodność z tematem

 

GIMP - materiał do zajęć

pliki: GONITWA, SPORT, DRZEWO, KWIAT, ZNAK

pliki: modelka1.png, modelka2.png, plik instruktażowy

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krajobraz_Wawrzyszow.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factory_girl_Premiere_%2822%29.jpg

 

Animacja – ZADANIE DODATKOWE
Wykonaj baner reklamowy, który można umieścić na stronie internetowej na temat: - reklama szkoły, - reklama Twojej klasy, - reklama Twojej miejscowości.
Warunki:
Wymiary: max szerokość 1150 pikseli, max wysokość 300 pikseli.
Wykonana praca ma zawierać połączenie różnych elementów animacji (własne pomysły).
Animacja ma zawierać:
tekst, własną grafikę wykonana w gimpie, na ostatniej warstwie - imię, nazwisko, klasa (prawy dolny róg),
Gotową animację zapisz w swoim folderze pod nazwą animacja-nazwisko z rozszerzeniem dla Gimpa (xcf) i jako animację z rozszerzeniem gif.