INFORMATYKA

Programowanie i techniki algorytmiczne - Praca domowa

Baltie - pobierz

Zadania dodatkowe Baltie (3 zadania) - POBIERZ (termin oddania - 1 tydzieŮ stycznia 2017 r.)

GIMP

     Lekcja 1:

Pobierz materia≥: drzewo, gonitwa, kwiat, sport, znak

     Lekcja 2:

świczenie 1

świczenie 2