Komunikat
  • Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. ∗
  • Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.  www.gospodarstwopolska.pl ∗
Stawiamy na gospodarkę i turystykę...

Wolbórz

miasto i gmina